KULTURMINDER

TANGDIGERNE I EBELTOFT

Ebeltoft er den eneste af de kystnære østjyske byer, som har en vestvendt kyststrækning. På grund af byens geografiske placering har det tidligere været nødvendigt at opføre diger som værn mod oversvømmelser. Digerne blev opført af bændeltang, også kaldet ålegræs, som blev opsamlet, når det efter uvejr var skyllet op stranden.

Tangdigerne er en del af Ebeltofts unikke kystkulturarv. De omtales første gang omkring år 1700, men er sandsynligvis ældre. Tangdigerne skærmede op til 1900 tallet købstadens lavtliggende, livsnødvendige marklodder og nyttehaver langs kysten mod oversvømmelse. Digernes har et forløb på ca. 1.7 km og dermed et omfang, som ikke kendes andre steder fra. Tangdigerne blev fredet i 1957.