INDMELDELSE I BLIS

Foreningen BLIS | By- og Landskabskultur i Syddjurs blev stiftet i november 2007 som en almennyttig forening med ønsket om positivt at medvirke til udvikling og bevarelse af vores By- og Landskabskultur.

BLIS har til formål hos befolkning og myndigheder at skabe interesse og arbejde for bevaring af kommunens værdifulde byer, bygninger og landskaber, og at der gennem ændringer og tilføjelser sikres et kvalitetsmæssigt samspil med eksisterende værdier.

Som medlem af Foreningen for By- og Landskabskultur i Syddjurs er du med til at værne om kulturarven, du er med i Landforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, og 4 gange om året modtager du Landsforeningens blad By og Land.

Medlemsskab koster kun 200 kr. om året. Husstandsmedlemskab for 2 personer koster 300 kr. om året med eet abonnement på Landsforeningens blad By og Land.

Jeg vil gerne indmeldes i BLIS
Vi vil gerne indmeldes i BLIS | Husstand
Jeg/vi har læst BLIS' vedtægter
Jeg/vi giver samtykke til at navn og adresse videregives til Landsforeningen

Når du har sendt din tilmelding til os, beder vi dig indbetale kontingentet på neden-stående kontonummer, idet medlemskabet af BLIS først træder i kraft, når vi har registeret din indbetaling.