BYERNE

KOLIND

Kolind er en by på Djursland med 1.822 indbyggere i 2015, beliggende i Kolind Sogn. Kolind ligger for enden af det tørlagte Kolindsund, hvor Ryom Å og Mårup Å løber ud i den smalle kanal. Byen nævnes første gang 1416 som "Kollingh" og har givet navn til sundet. Det centrale Kolindsund ligger ned til to meter under havets overflade, og er frugtbart agerland.

I den sydlige del af Kolind er et byens store samlingssteder placeret, her er den gamle Markedshal er lavet om til et forsamlingshus. Der er to årlige begivenheder som er blevet en tradition: Hjorddrengens Marked i september og hobbydyrsudstillingen i januar. 

Kolind var indtil kommunalreformen 2007 hovedby i Midtdjurs Kommune. Byens skole, Kolind Centralskole, blev indviet i 1955. Togforbindelsen, Grenåbanen, mellem Grenå og Århus går gennem Kolind.