SAMARBEJDSPARTNERE

NATIONALPARKRÅDET

BLIS er repræsenteret i Nationalparkrådet.

Nationalparkens øverste ledelse er Bestyrelsen, der er udpeget af miljøminister-en. Bestyrelsen får faglig rådgivning af et Nationalparkråd. Bestyrelse og råd er stærkt lokalt forankret og har en bred faglig sammensætning.

Dronning Margrethe klippede den 29. august 2009 båndet til Nationalpark Mols Bjer-ge. Hermed fik Danmark sin anden nationalpark efter Nationalpark Thy, der var åbnet sommeren forinden.

Nationalpark Mols Bjerges særkende er det særprægede istidslandskab, hvor mennesket har levet i årtusinder. Hertil kommer en så varieret natur, at området byder på en stor del af de danske naturtyper og desuden noget af Danmarks mest sjældne natur. Desuden indgår købstaden Ebeltoft med den rige kulturarv i Nationalpark Mols Bjerge. Nationalparken er etableret som en fond inden for den statslige forvaltning. Formålet med fonden er at udvikle Nationalparken inden for de rammer, som er fastsat i lov og bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge.