BLIS

FOTO | TILLADELSE TIL NEDRIVNING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Antallet af sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger er svingende, men med en stigende  tendens. I årene 2008 til 2017 har BLIS afgivet op mod 50 høringssvar, de fleste i relation til ansøgning om dispensation til nedrivning af bevaringsværdige bygninger. I de fleste af disse sager, har vi gjort ind-sigelse og anbefalet bevaring, men på trods heraf har Kommunen dispen-seret og bygningerne er revet ned. BLIS mener, der behov for at forvalte kulturarven med større omhu og har anbefalet Kommunen at holde igen med at give nedrivningstilladelser og i stedet for satse på at rådgive og motivere ansøgerne til at bevare deres ejendomme.

Nedenfor kan du se nogle af de bevaringsværdige bygninger, som nu er nedrevet eller hvor der er givet tilladelse til nedrivning.