PROJEKTER

KALØ STILLINGEN 1849

INTRODUKTION TIL PROJEKTET

Som beboere i Strandparken er vi nærmeste naboer til Hestehavevejen og til Følle Bund - hvor vi næsten dagligt hører hovslag og hestevrinsken. Og hver gang tænker vi, om det monstro er General Rye, der med sine tropper (6.000 mand og 1.300 heste) er på sin fremmarch mod Helgenæs for at skulle skibes ud til først Bogense og siden Fredericia for at deltage i det stort planlagte slag d. 6. juli 1849 tidligt om morgenen - sammen med General Bülow og General de Meza og deres tropper. Det er det af gode grunde ikke. Men General Rye red der - på Hestehavevejen - med sine tropper - dengang i 1849. Han var på en meget vigtig mission. Han skulle forsøge at trække så mange tyske tropper (fra den slesvig-holstenske hær) med op igennem Jylland og væk fra Fredericia. De tyske tropper skulle tro, at General Rye marcherede mod Aalborg. Og det lykkedes som bekendt. Tyskerne blev stoppet her ved Rønde-området (ved Kalø-stillingen), hvor General Rye med tropper benyttede lejligheden til at tage turen til Helgenæs for at blive skibet tilbage til fæstningsbyen ved Lillebælt. Dermed kom danskerne i overtal mod de tyske tropper ved Fredericia.

Der er ikke meget bevaret fra forsvaret i 1849 i Rønde-området af general Ryes marchrute til Helgenæs, udover skanserne syd for Dragsmur. Men Hestehavevejen ligger der, landskabet er der, og hele udsigten over Følle Bund er der.

Vi synes, at fortællingen om Rønde-forsvaret er en utrolig vigtig fortælling - og vi undrer os over dens fravær i landskabet. Forsvarsstillingen var så vigtig en del af den krig, vi vandt i 1849 ved Fredericia. Uden den smarte krigslist, hvor man fik halveret antallet af belejrende tropper ved Fredericia, havde man givetvis ikke vundet krigen.

Vi tænker, at Rønde-historien fra 1849 fortjener langt mere synlighed. Så vi er en lille gruppe af Rønde-borgere, som er gået i gang med at kigge på mulighederne for at sætte en proces i gang. Hvor fokus er på, hvorvidt den gamle Hestehavevej (eller dele heraf) kunne genskabes - som den så ud - samtidig med, at der kunne etableres en kanonstilling på højdedraget nord for Følle Bund - som den så ud den gang - og med en formidling ved kanonstillingen og langs med Hestehavevejen, der kunne afstedkomme en stærk visuel forståelse for forsvarsanlæggets udformning og betydning.

HESTEHAVEVEJ