PROJEKTER

KALØ STILLINGEN 1849

INTRODUKTION

General Rye var i 1849 på en meget vigtig mission. Han skulle forsøge at trække så mange tyske tropper med op igennem Jylland og væk fra Fredericia. Tyskerne blev stoppet her ved Rønde-området, hvorfra General Rye med tropper drog videre mod Helgenæs for at blive skibet tilbage til fæstningsbyen ved Lillebælt. Dermed kom danskerne i overtal mod de tyske tropper ved Fredericia.

Der er ikke meget bevaret fra forsvaret i 1849 i Rønde-området af general Ryes marchrute til Helgenæs, udover skanserne syd for Dragsmur. Men Hestehavevejen ligger der, landskabet er der, og hele udsigten over Følle Bund er der.

PROJEKTETS MÅLSÆTNING

Det er målet, at Rønde-fortællingen skal trækkes frem i lyset og formidles på en attraktiv måde, ude i landskabet, så det bliver et stærkt kvalitetsmæssigt oplevelses- og identitets-element, som vil medvirke til at støtte op om lokalområdets historie.

Hvilket vil give et stærkt afsæt for nye unikke kultur- og naturoplevelser for lokalområdets indbyggere - og samtidig understøtte områdets turisme.

Tilgangen til projektet er, at udvikle aktiviteter, indhold og færden, så fortællingen og omgivelserne gøres mere nærværende.

HANDLINGSPLAN

Rønde-fortællingen opdeles i to etaper:

• Kalø-stillingen

• Hærens veje på Mols og skanserne på Helgenæs

Det er ambitionen først at få udfoldet fortællingen om Kalø-stillingen og Røndes betydning for udfaldet af krigen i 1849. Når det er på plads, vil der i en etape to blive arbejdet med at styrke fortællingen om hærens march mod Dragsmur på Helgenæs. I samme forbindelse vil der blive indtænkt mulighed for skabe nye attraktive vandreruter over Mols, og understøtte eksisterende viden med ny attraktiv viden.

HESTEHAVEVEJ