LANDSBYER

BALLE

Landsbyen Balle er en by på Djursland med 528 indbyggere i 2015. Balle, der ligger i Rosmus Sogn, hører til Syddjurs Kommune og er vokset sammen med landsbyen Hoed mod sydøst. Hoed Kirke ligger i den sammenvoksede by, men Rosmus Kirke ligger i landsbyen Rosmus 3 km sydvest for Balle.

Balle havde station på Ebeltoft-Trustrup Jernbane, der blev nedlagt i 1968. Det var banens største landstation, for området mellem Rosmus og Balle havde store forekomster af Glatvedkalk, der var velegnet som bygningskalk til mørtel. Biprodukter fra kalkudvindingen var skærver, der blev brugt til anlæg af dobbeltsporet på jernbanen mellem Lunderskov og Aalborg, og flintesten, der kunne bruges til møllehjul.

I starten blev kalken kørt væk fra område til et kalkværk i Grenaa, men senere blev der etableret store kalkværker i selve området, hvilket også betød, at banen fik store transporter af kul til brænding af kalken. 

Alle disse aktiviteter skabte byen Ny Balle sydvest for Balle. Her blev i 1925 oprettet et trinbræt, som i 1935 blev udvidet til godsstation.

Stationsbygningen i Balle findes endnu som privat bolig, og syd for stationen går der mellem Vestergade og Søndervang en sti, der følger banens tracé på en høj dæmning over Ballemølle A. Længere mod syd kan man se et stykke banedæmning langs Søndervang.