Formålet med BLIS' og Syddjurs Kommunes Arkitektur- og Bevaringspris er at fremme og påskønne tiltag, der medvirker til at bevare og udnytte værdierne og potentialet indenfor bygnings- og landskabskulturen i Kommunen, for derved at skabe størst mulig opmærksomhed om kulturarvens og arkitekturens betydning som rammen om det gode liv indenfor bosætning, erhverv og turisme i en levende og mangfoldig kommune.

Syddjurs Kommune uddeler prisen sammen med BLIS, fordi vi tror på, at kvaliten af det levede liv hænger uløseligt sammen med kvaliten af de steder, vi bor, besøger og bevæger os i. Vi håber på, at vi ved at hylde de gode eksempler kan inspirere til endnu flere gode projekter i fremtiden.

Alle kan indstille lige så mange projekter, som de gerne vil. Du kan indstille både nybyggeri, ombygninger, tilbygninger og restureringsprojekter, bygninger og byrum, pladser, haveanlæg. Alle steder du mener besidder arkitektonisk kvalitet.

Du kan læse mere om processen og indstille projekter ved at klikke på LINK / PROCES OG INDSTILLING. Deadline for indstilling er 11. august 2024.