KULTURMINDER

HOLMEGAARD | VED FREDSKOVEN 4 HYLLESTED

  • Holmegaard

Godt gemt i et af Kommunens smukkeste natur- og kulturlandskaber ligger Holmegaard, dette ret ukendte, særegne og autentiske kultur- og naturmiljø med sin egen identitet, sjæl og en interessant fortælleværdi. Holmegaard er et unikt, levende, kulturhistorisk gårdmiljø, som repræsenterer en treklang mellem bygningskultur, natur- og kulturlandskab samt gårddrift med agerbrug og historiske dyrearter (Arkegård / biodiversitetsgård).

BLIS har gennem flere år været i dialog med ejerne af Holmegaard, Verner og Merete Nielsen og har fulgt deres bestræbelser på at bevare, restaurere, udvikle og sikre dette enestående kulturmiljø for eftertiden, herunder åbne stedet for offentligheden.

BLIS mener, ligesom ejerne, at det er væsentligt, at hele gårdanlægget med bygninger, belægninger, køkken– og prydhave med skovsø samt kulturlandskab bevares som en aktiv helhed for eftertiden.

  • Fredning

BLIS har i 2015 anbefalet Syddjurs Kommune, at Holmegaard udpeges som et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Efter aftale med ejerne, Verner og Merete Nielsen har BLIS sideløbende med denne anbefaling indledt drøftelser med Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur med henblik på at undersøge muligheden for at rejse fredningssag på hele eller dele af gårdanlægget.

Endelig har både BLIS og ejerne rettet henvendelse til Nationalpark Mols Bjerge med henblik på i forbindelse med revision af Nationalparkplanen i 2016 at sikre, at Holmegaard, hvis jordtilliggende i dag delvist ligger inden for Nationalparkens område, fremover indgår fuldt ud med gårdanlæg, jordtilliggende og skov.