LANDSKAB

KULTURMINDER

Syddjurs Kommune har nøglen til at skabe udvikling fordi:

  • Den en betydelig og værdifuld kulturarv
  • Den faste kulturarv og kulturlandskabet udgør en værdifuld ressource
  • Kulturarven rummer et stort potentiale for Kommunens udvikling
  • Borgerne har en høj grad af engagement, iderigdom og lyst til udfoldelse
  • Kulturarven  giver borgerne grobund for lokal identitet og det gode liv

STENKISTERNE I SYDDJURS KOMMUNE

BLIS ønsker at identificere, registrere og dokumentere alle tilbageværende stenkister i Syddjurs Kommune. Stenkisterne er vigtige spor i kulturlandskabet og de er enkle, men ofte smukke anlæg.

STENKISTERNE

TANGDIGERNE I EBELTOFT

Tangdigerne er en del af Ebeltofts unikke kystkulturarv. De omtales første gang omkring år 1700, men er sandsynligvis ældre. Tangdigerne skærmede op til 1900 tallet købstadens lavtliggende, livsnødvendige marklodder og nyttehaver langs kysten mod oversvømmelse.

TANGDIGERNE

BIRKESIG KALKOVNE

Ved landsbyen, Birkesig, på det østlige Djursland 15 km syd for Grenå ligger 3 historiske kalkbrændeovne, der blev restaureret i 2002. De har været i brug indtil 1935, og vidner om et gammelt kalkbrænderhåndværk på egnen.

BIRKESIG KALKOVNE

STENKISTER

BLIS ønsker at identificere, registrere og dokumentere alle tilbageværende stenkister i Syddjurs. En stenkiste er typisk bygget for at føre en vej over et mindre vandløb, og sikrer således en farbar vej over vandløbet og at vandet har frit løb og ikke stemmes op.

STENKISTER

FREGATTEN JYLLAND

Fregatten Jylland løb af stabelen den 20. november 1860, og det var det tredje skib i en planlagt serie på fire, hvor forløberne, ”Niels Juel” og ”Sjælland”, var blevet søsat tidligere. Jylland var den første i serien, der fra fødslen var en fuldkraftsfregat.

FREGATTEN JYLLAND | EBELTOFT

HOLMEGAARD

Midt i et af egnes snukke natur- og kulturlandskaber findes et særegent og autentisk sted med masser af sjæl. Gårdens ejere arbejder med at udvikle og bevare gården med udgangspunkt i en treklang mellem byg-ningskultur, natur og kulturlandskab.

HOLMEGAARD | HYLLESTED

KM STEN

De mange vejvisersten i Syddjurs, fortæller hver for sig en historie om en tid og en egn. Der gøres et stort arbejde med at opspore og vedligholde vejviser-stenene, mange er blever registreret, sat på plads og opmalet.

VEJVISERSTEN | SYDDJURS