MALTFABRIKKEN

ARKITEKTKONKURRENCE

Konkurrencen er udskrevet af bygherren, som består af partnerskabet mellem Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune, sammen med bygherrerådgiveren Rambøll. Projektkonkurrencen realiseres i samarbejde med bl.a. fondene A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Realdania, Salling Fondene samt Lokale- og Anlægsfonden. Det samlede budget er på omkring 150 mio. kr., og selve byggeriet forventes at stå færdigt i marts 2019.

 29 TEAMS BØD IND

Bygherren annoncerede prækvalifikationen til arkitektkonkurrence i december 2015, og hele 29 interesserede teams fra både ind- og udland anmodede om deltagelse i den kommende projektkonkurrence, der skal realisere de mange visioner.

De seks mest kvalificerede teams blev udvalgt, og det er specialister indenfor både arkitektur, restaurering, byplanlægning og kultur, som kommer til at løfte den komplekse opgave i transformationen af den stolte industribygning og det omkringliggende byrum. 

KONKURRENCENS FASER

Konkurrences gennemføres i to etaper. Første fase af konkurrencen løb frem til maj 2016, hvor dommerpanelet i samråd med rådgivere og fagdommere valgte to vindere ud af de seks forslag. De to vindere gik hermed videre tiI fase to, hvor bygherrerne mulighed for dialog med finalisterne for at udvikle de endelige bud på Den ny Maltfabrik. Den endelige vinder af konkurrencen og arkitekturen for Ebeltofts fremtidige Maltfabrik vil blive annonceret i oktober 2016.