BYERNE

KNEBEL

Knebel er en lille by på Djursland med 570 indbyggere i 2015. Byen er beliggende på den vestlige side af halvøen Mols ved Knebel Vig under Knebel Sogn. Den sydlige bydel, der ligger langs med kysten, kaldes Knebel Bro. 

I den sydlige del af byen ligger Knebel Kirke, der er en romansk bygning opført omkring år 1175, på en bakketop med udsigt over vigen. Kirken har et meget lille tårn, der mere har karakter af at være tagrytter end tårn.

Kirkeskibet og alteret blev i slutningen af 1990´erne udsmykket indvendigt af kunstneren Bjørn Nørgaard.

Øst for byen ad Porskærvej finder man Porskær Stenhus, der er én af Danmarks største runddysser. Den menes at stamme fra yngre stenalder omkring år 3000 f. Kr. og har en diameter på 20 meter. Dyssen ligger i det stærkt kuperede Mols Bjerge, hvis hede- og morænelandskab rejser sig få hundrede meter øst for byen.