BYERNE

PROJEKT GODE BYER

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur lancererede i september 2015 en smiley-ordning for historiske bymiljøer. Ebeltoft fik fuldt hus med seks stjerner ud af seks mulige.

Projekt Gode byer afspejler, at Landsforeningen betragter købstædernes bycentre som sårbare og truede og derfor meget væsentlige fokusområder for forskning, planlægning og bevaring. Hver især er de som udgangspunkt unikke og skabt gennem århundreders lokalt samspil mellem landskabet, økonomien, den offentlige regulering og befolkningen.

Visse byer står heldigvis med smukke bycentre, hvor både strukturen, torve og gader er velbevaret, og hvor bygningerne bærer præg af høj fortælleværdi, kvalitet, harmoni og skønhed. Formålet er at sætte fokus på bybevaringen og starte en debat om kvaliteten.

Ebeltoft er en lille uberørt perle, der scorer topkarakter for sin velbevarede bykerne. Bygningerne omkring Torvet er opført i traditionel dansk byggeskik, og fremtræder overvejende i 1 etage. De fleste bygninger mod torvet er pudsede og kalkede, mens det ældste Rådhus og dele af bebyggelsen bagved fremstår i bindingsværk med tavl i tegl, både som blank mur og pudset. Torvet vurderes til at være et velbevaret bymiljø med god sammenhæng imellem opførelsestidspunktet, bygningernes nuværende fremtoning, og torvepladsens udformning med historiske belægninger.