HOLMEGAARD

PROJEKT

  • Gårdens ejere

Gårdens ejere, Verner og Merete Nielsen, arbejder med at bevare og udvikle gården med udgangspunkt i en treklang mellem bygningskultur, natur- og kulturlandskab og historiske kvægracer.

  • Gårdanlæg

Stuehuset er opført i 1801 i bindingsværk. Indretningsmæssigt fremstår huset som i de tidlige 1800 år.

I øjeblikket er et større restaureringsarbejde i gang, med genskabelse af den gamle brændefyrede bageovn, bryggersskorsten, gruekedel og maltkølle. Tanken med dette er at vise besøgende, hvordan man bagte på gårdene før slutningen af 1800 tallet. Kornet bliver gamle kornsorter, dyrket på Holmegaards egen jord og malet til mel på den fredede Ørnbjerg Mølle. Der findes i dag 4 til 5 brugbare bageovne af denne type i Dan-mark.

Kostaldlænge opført i 1801, og ombygget i 1891. Indretningen i dag er som efter om-bygningen i 1891. Der er stadig pigsten i båsene.

Hestestaldlænge opført i 1801, og ombygget i 1884. Indretning i dag som efter ombyg-ningen i 1884 med hestestald, følbokse, karlekammer, seletøjsrum, vognport, huggehus og hønsehus.

Kostaldlænge og hestestaldlænge er opført i kampesten, og med bindingsværk mod gårdspladsen. Kørelade opført i 1876 i kampesten. Den oprindelige tagkonstruktion med stikbjælker er bevaret  Pigstensbelagt gårdsplads med møddingsplads og brønd.

Bygningerne restaureres som var de fredede. Restaureringen er indtil nu foretaget for ejernes egne midler.

  • Landskab

Holmegaard er land- og skovbrugsmæssigt en vanskelig ejendom på grund af det kupe-rede landskab. Derfor har den ikke egnet sig til effektivisering som så mange andre landejendomme. Dette gør, at landskabet stort set er uforandret i de seneste 200 år. Markplanen er, på nær et enkelt sted, den samme som på et kort fra 1875.

  • Jordtilligende

En stor del af jordtilliggendet er beliggende i Nationalpark Mols Bjerge. Oprindelig var hele ejendommen med i Nationalpark grundlaget, men på grund af protester fra landbruget blev et stort område taget ud. Der er anmodet om og ejerne er blevet lovet, at an-modningen tages op i forbindelse med revision af Nationalparkplanen i 2016.

I kraft af Nationalparken og den internationale vandrerute ”Nordsøruten”, er der allerede nu offentlig adgang til Holmegaard.

Der findes ynglende odder på ejendommen, havørne og traner ses med mellemrum. En del af lavbundsjorden støder op til Havmølle åen.