MALTFABRIKKEN

PROJEKTET

Projektet

Projektet til 150 mio kr. består af to delprojekter: Det største delprojekt består af hele det gamle Maltfabriksanlæg som ejes og udvikles af Fonden Den ny Maltfabrik og bliver realiseret med finansiering fra en lang række fonde, det lokale erhvervsliv og sågar lokalt støttet gennem folkeaktier.  Det andet delprojekt omfatter en grund, som ejers af Syddjurs Kom-mune, der for kommunale midler opfører et nyt bibliotek og museum i tilknytning til Maltfabrikken. Bygherrerne har igangsat en arkitektkonkurrence, der skal komme med et samlet bud på transformation og udvikling af fabrikken, opførelse af bibliotek og museum samt anlæggelse af de omgivende byrumsarealer. 

”Den ny Maltfabrik bliver efter min mening helt afgørende for udviklingen af Ebeltoft. Byen er idyllisk og hyggelig, men trænger til en vitaminindsprøjtning for at komme sikkert ind i fremtiden. Derfor er jeg både meget glad for og tilfreds med, at Realdania med denne gave flytter Maltfabrik-projektet fra drøm til virkelighed,” fortæller besty-relsesformand Anders Byriel fra Den ny Maltfabrik. Vores drøm er at gøre Ebeltoft til en oase for kultur, kunst og kreativitet og dermed en endnu mere attraktiv by, der kan tiltrække både nye borgere og turister.” 

Den ny Maltfabrik bliver en levende dynamo for udvikling og kreativitet med en række udvalgte aktører, der hver især bidrager som en vigtig brik i helheden. Den historiske bygning bliver et mødested forankret i den lokale identitet, men med internationalt udsyn og format. Nogle af de toneangivende indholdselementer er: Kulturhus, bibliotek, museum, ungekulturmiljø, Artists-in-Residence, klynge af kreative erhvervsdrivende, mikro-bryggeri og meget mere.

Borgmester for Syddjurs Kommune, Claus Wistoft, siger om projektet:

”Den ny Maltfabrik er et godt eksempel på et udviklingsprojekt, der tager afsæt i en helt særlig kulturhistorisk bygningsmasse og skaber en strategisk byudvikling med fokus på de stedbundne potentialer, vi er stolte af i Syddjurs Kommune. De revitaliserede fabriks-bygninger og de omkringliggende byrum mellem gågade og kyst vil i fremtiden styrke Ebeltoft som central turistby og attraktiv bosætningsby”.