BLIS

MØDER

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer valgt af Generalforsamlingen, og man vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Forretningsordenen fastlægges af den siddende Bestyrelse. Tillids-poster til andre bestyrelser, råd og udvalg udpeges af Bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger en møderække, og der udsendes referat af Bestyrelsesmøderne.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den afholdes hvert år i februar måned.