BYERNE

HORNSLET

Hornslet er en stationsby på Djursland med 5.457 indbyggere i 2015. Selv om Hornslet er Djurslands tredjestørste by, er den i realiteten en satellitby til Aarhus. Mest kendt er den for Rosenholm Slot uden for byen. Slottet tilhører familien Rosenkrantz. I Hornslet by findes en kommuneskole, Hornslet Skole, Hornslet Station, en svømmehal, biograf, bibliotek, sportsfaciliteter og Hornslet Kirke. Hornslet var den største by i Rosenholm Kommune. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev kommunen lagt sammen med nabokommunerne Rønde samt Ebeltoft og Midtdjurs til Syddjurs Kommune.

Den Gamle Kro i Hornslet er fra 1866 og har igennem generationer været et samlings-punkt for livets store fester og rummer i dag både café, restaurant og flere selskabs-lokaler.

Den kendte arkitekt og kgl. bygningsinspektør Hack Kampmann har stået for opførelsen af usædvanlig mange bygninger på Djursland. Som kgl. bygningsinspektør stod han for opførelsen af arresten, tinghuset, herredskontoret og herredsfogedboligen i Hornslet i 1910. Det er disse bygninger, der nu fungerer som bibliotek og egnsarkiv efter en restau-rering i 2011 udført af arkitekt Hans Grøn.