BYERNE

MØRKE

Mørke er en by på Djursland med 1.500 indbyggere i 2015. Byen optræder under navnet Myrki i middelalderen, et gammelt ord for "mose". 

Mørke Kirke er en anseelig middelalderkirke. Skib og kor i hugne granitkvadersten er fra romansk tid, måske opført under kong Niels i begyndelsen af 1100-tallet. Siden føjedes våbenhus og tårn i munkesten til. Kirkens store vinduer er dog et resultat af en restaurering i slutningen af 1800-tallet. Kirken er renoveret for få år siden.

Mørke Præstegård er en af landets smukkeste. Den er opført i 1703 i bindingsværk. Den var oprindeligt en firelænget bindingsværksgård, men i 1965 måtte østlængen rives ned, da den var i så dårlig stand, at den ikke stod til at redde. Præstegården er gammel, meget gammel, men hovedhuset brændte i 1702/1703 og sognepræst Peder Sommer byggede den nuværende hvide længe, som blev taget i brug i 1705.

I 2012 afsluttede man en omfattende restaurering af præstegården og den fremstår nu fuldstændig gennemrenoveret og velisoleret.