HJEMMESIDEN BEVAR DIT HUS

ARKITEKT MAA SØREN VADSTRUP

Den meget fint og informative hjemmeside bevardithus.dk er oprettet, drevet og skrevet af arkitekt MAA Søren Vadstrup, forskningslektor på Kunstakademiets Arkitektskole, og mangeårig leder af Raadvad-Centeret.

Formålet er at videreformidle ny viden, fortrinsvis fra egne forskningsprojekter, i form af bøger, publikationer, NYHEDER, artikler, kurser, undervis-ning, foredrag og konkrete projekter.

Arkitekt MAA Søren Vadstrup er forfatter og illustrator til en lang række bøger om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger.