PROJEKTER

SYDDJURS KOMMUNE KØBER EBELTOFT GL. PRÆSTEGÅRD

Kommunen har ved udgangen af 2019 købt den Gl. Præstegård i Ebeltoft, for at finde en fremtidsløsning for stedet. Et arkitektfirma har fået til opgave at vurdere bygningen og stedet, og komme med en anbefaling til den videre færd. Kan præstegården renoveres helt eller delvist, eller vil det være nødvendigt at rive den ned. 

EBELTOFT GL. PRÆSTEGÅRD

REALDANIA BY & BYG

I skrivelse fra Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur orienteres BLIS om et projekt, der er udviklet i samarbejde med Realdania By & Byg:

Vi har brug for din hjælp.

Har du prøvet at gå igennem en dejlig by, hvor husene ligger som fine perler på en snor og gadens sammenhæng er fuldendt, men så ligger der et hus, der skiller sig ud på den dårlige måde, fordi vinduerne er udskiftet, farven er for-kert eller taget i den grad trænger til at blive lagt om?

Vi har brug for din hjælp til at finde de bygninger, som skal være med. Helt præcist leder vi efter bygninger der:

  • er væsentlige for byrummet eller gadeforløbet
  • er beliggende i byer med 4.000-50.000 indbyggere
  • nok ikke er større end 250 kvadratmeter
  • Kan erhverves for en pris, der afspejler markedsprisen i område

Thorkild Hansen fra BLIS har på baggrund af denne opfordring tilmeldt Ebel-toft Gl. Præstegård til RealDania og Landsforeningens kampagne om at finde ejendomme, som kan opkøbes og på mellemhånd restaureres og derefter videresælges som rolleeksempler på potentialet i kulturarven.

ANBEFALING OM STRATEGISK OPKØB

Det er BLIS' opfattelse, at der påhviler Kommunen en særlig forpligtelse til at forsøge at redde dette kulturmiljø for eftertiden. Præstegårdens bevarings-værdier, bygningernes og områdets kulturhistoriske fortælleværdi samt kul-turmiljøets tilknytning til og betydning for Ebeltoft samlede Kirkemiljø har for stor betydning til bare at lade stå til.

BLIS har på baggrund heraf fremsendt en skrivelse til Byrådet, en skrivelse der kan hentes under DOWNLOAD.

GALLERI | 18. OKTOBER 2017