SOLCELLER

ÅBENT BREV TIL BYRÅDET SYDDJURS KOMMUNE

BLIS har fremsendt et Åbent Brev til Byrådet i Syddjurs kommune, hvor vi opfordrer til:

  • at Syddjurs Kommune indfører et midlertidigt stop for tilladelse til etablering af større, jordbaserede solenergianlæg i Syddjurs Kommune. 
     
  • at Syddjurs Kommune herefter tager initiativ til et Forsøgsprojekt, der skal udvikle, anvise og demonstrere løsninger i et kommende Lands-plandirektiv for solenergianlæg.
     
  • at Syddjurs Kommune på baggrund af Landsplandirektivet igangsætter en overordnet planlægningsproces for placering af solenergianlæg i det åbne land i Syddjurs Kommune.