SAMARBEJDSPARTNERE

LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

BLIS er medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Gennem medlemskab af Landsforeningen er BLIS høringsberettiget i sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger, ligesom BLIS gennem Landsforeningen kan rejse sager om fredning af bygninger og kulturmiljøer.

Landsforeningen arbejder for bevaring af de arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark. Landsforeningen samler både personlige medlemmer og mere end 90 lokale bevaringsforeninger over hele landet.

VORES FÆLLES SKATKAMMER

BYGNINGSARVEN ER PENGE VÆRD

Hans Peter Svendler | Direktør i Realdania

Den danske bygningsarv er en ressource, der rummer både arkitektoniske kvaliteter og udgør et stort potentiale for udviklingen af vores samfund. Som identitetsskaber og indtægtskilde. Hver dag nyder en stor del af befolkningen at bevæge sig i og omkring smukke, velfunderede bygninger, ligesom historiske og oplevelsesrige omgivelser dagligt bidrager til øget livskvalitet hos danskerne.

Men det kan være svært at sætte ord på, hvordan bygningsarven helt præcist påvirker os. Hvordan bygningerne og miljøerne rundet af traditionelt håndværk bidrager til at gøre os glade og tilfredse, for det gør de jo.

Konsulenthuset Incentive har udarbejdet et bud på en værdisætning, og i publikationen Vores Fælles Skatkammer kan du læse om nogle af deres resultater. Blandt andet hvordan fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer rummer en betydelig økonomisk merværdi i forhold til den jævne bygningsmasse. Og at det samtidig betaler sig, også økonomisk, at gøre en indsats for at sikre og udvikle den bedste del af vores historiske bygninger og kulturmiljøer.

Målt på bundlinjen skaber bygningsarven værdi, for eksempel ved at tiltrække turister og skabe arbejdspladser. Det er vores håb, at historierne i publikationen kan få beslutnings-tagere og teknikere i kommunerne, samt ejere og brugere af bygningsarven til at fokusere lidt mere på at bevare, udvikle og udnytte den rige danske bygningskultur til glæde og gavn for os alle og ikke mindst for de kommende generationer.