LANDSBYER

FOTOREGISTRERING AF STATIONSBYGNINGERNE PÅ EBELTOFT TRUSTRUP JERNBANE.

Fotoregistrering

Torsdag den 21. oktober 2010 foretog man en fotoregistrering af de tilbageværende stationsbygninger på banestrækningen Ebeltoft–Skærsø-Gravlev-Hyllested-Rosmus-Balle. Ebeltoft Station er nedrevet efter banens lukning i 1968. Fotoregistreringen er udført af Kaj Tipsmark og Jørgen Wickmann Hansen,  BLIS .

Alle 5 landstationers bygninger er bevaret, men ombygget og tilbygget med nyere materialer. Bygningerne anvendes til privat beboelse, og der er i flere tilfælde indsat nye døre og vinduer.

Alle bygningerne blev ved banens åbning i 1901 udført efter samme tegning af arkitekt Heinrich Wenck, der fungerede som arkitekt for DSB i årene fra 1891 til 1921 og deltog i talrige byggearbejder.  HW´s tegning af landstationerne på Ebeltoftbanen var tegnet på begge sider af papiret og kunne derfor bruges både ret- og spejlvendt, da ikke alle stationer havde sporet på samme side af bygningen.

Der blev taget 32 fotos af stationsbygningerne, som alle er omgivet af private haveanlæg, der har bevaret de oprindelige niveauer i overvejende grad.

Selv om det er let at genkende de oprindelige linier i bygningernes fremtræden, må de næppe betegnes som bevaringsværdige i deres helhed, da en tilbageføring til en oprindelig skikkelse ikke er realistisk. De oprindelige bygninger, som både rummede post- og baneekspedition samt en privatbolig til en familie er helt ude af trit med nutidens krav.

Et eventuelt krav om anvendelse af oprindelige materialer til vedligeholdelse og fornyelse må afvejes mod omkostningerne ved fremskaffelse. Det vil således være forbundet med store omkostninger at forny et tag af naturskifer. Når bygningen i flere tilfælde er tilbygget dele af gasbeton og træ, vil helhedsindtrykket alligevel være uautentisk.