PÅ TUR MED BLIS

BLIS vil gerne inspirere til at gå på opdagelse i Syddjurs Kommunes skatkam-mer, fyldt med en perlerække af bygningsarv, kulturmiljøer- og landskaber. 

Syddjurs Kommune er en kulturgeografisk perle og fremstår som et åbent landbrugslandskab, der falder fra de høje bakkelandskaber ud i de omgivende vige, bugter og sunde. Kommunens storslåede landskab er præget af menne-skers virke gennem årtusinder. Overalt, hvor man færdes, møder man levn fra fortiden.

Kirkerne, landsbyerne og herregårdene står sammen med de meget markante bronzealderhøje som de tydeligste tegn på agerlandskabets udvikling. Gård-enes og landsbyernes placering vidner om udviklingen siden den tidlige mid-delalder. Mange landsbygårde har en lang historie gemt under det nu mere moderne tilpassede ydre.