ARKITEKTUR- OG BEVARINGSPRISEN

EVALUERING 2017

Komitéen for Arkitektur- og bevaringsprisen i Syddjurs Kommune

Formål
Formålet med Syddjurs Kommunes og Foreningen BLIS, By- og Landskabskultur i Syddjurs’ Arkitektur- og bevaringspris er at fremme og påskønne tiltag, der medvirker til at bevare og udnytte værdierne og potentialet inden for bygnings- og landskabskulturen i Kommunen, for derved at skabe størst mulig opmærksomhed om kulturarvens og arkitekturens betydning som rammen om det gode liv inden for bosætning, erhverv og turisme i en levende og mangfoldig kommune

Evaluering af Arkitektur- og Bevaringsprisen i Syddjurs Kommune
Komiteen for Arkitektur og Bevaringsprisen i Syddjurs Kommune har nu virket i 2 år, og komiteen har drøftet, om malet for komiteens arbejde er opfyldt. Komiteen vil gerne dele deres vurdering med Byrådet i forhold til en fælles drøftelse af formalet med Arkitektur- og Bevaringsprisen.

Arkitektur- og Bevaringsprisen blev indført i 2016 efter opfordring fra BLIS. Byrådet godkendte i møde den 13. jan. 2016 nedsættelsen af en komiteé og rammerne for komiteens arbejde.

Prisen overrækkes på Arkitekturens Dag, den 1. mandag i oktober. Arkitekturens Dag er indført af Arkitektforeningen og benyttes bl.a. af flere kommuner til overrækkelse af kommunens arkitekturpris.

Komiteen bestar af Kirstine Bille, Udvalgsformand for Plan, Udvikling og Kultur, Poul Møl- ler, Direktør, Jørgen Nyhuus, fælles repræsentant for museumsforeningen og lokalarki- verne i Syddjurs, Anne Søgaard, Bestyrelsen i BLIS og Jacob C. Pedersen, akademisk uddannet arkitekt, udpeget af BLIS og Syddjurs Kommune.