KULTURMINDER

VEJVISERSTEN

Mange glædes sikkert dagligt under deres færdsel over de mange velbevarede vejvisersten, som man kan møde rundt omkring de mindre syddjurske veje.  

Hver for sig fortæller de en historie om en tid og en egn, men mange er blevet glemt eller er forsvundet i al ubemærkethed.

Et frivilligt vejviserlaug gør et stort arbejde med at opspore og vedligeholde de omkring 70 vejvisersten, som gennem de seneste år er blevet registreret, sat på plads og opmalet i Syddjurs Kommune.

Vejviser Frivillighedslauget som blev startet i foråret 2013 med støtte fra Nationalpark Mols Bjerge. Projektleder Jens Reddersen opfordrer interesserede borgere til at hjælpe med at genfinde sten, fotografere og registrere stenene samt sørge for vedligeholdelse og opmaling.

Da man i 2008 begyndte at efterlyse oplysninger om bevarede, fjernede eller forsvundne vejvisersten, kendte man kun i alt 12 sten. I dag har man kendskab til mere end 70 sten. Der er blevet fundet så mange sten, at kommunen ikke magter at vedligeholde dem smukt og løbende, og dette arbejde har Vejviser Frivillighedslauget derfor påtaget sig.

KONTAKT
Ib Abraham
Bjerg Thomsensvej 63
8410 Rønde
M: +45 21 66 67 15

KILDE
​Martin Schultz | ADRESSEAVISEN