PROJEKTER

EGIL FISCHERS HAVEBY

BLIS indgår i den projektgruppe, som har stået bag et projekt med det formål, at Egil Fischers Ferieby fra 1923 revitaliseres i stedets ånd, hvorved de unikke, stedsbunde, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter bliver synliggjorte og tilgængelige til gavn for såvel fastboere, sommerhusbeboere samt kystturismens og Nationalpark Mols Bjerges gæster. Den spansk inspirerede rokokopark, sommerhusbebyggelse og dertil knyttede strand-område vil blive et naturligt samlingspunkt for såvel fællesaktiviteter som individuelle besøgende.

Der er en em af ferieland over Femmøller Strand, der tiltrækker mennesker fra nær og fjern. Mols Bjerge og Ebeltoft har altid virket dragende på men-nesker fra storbyen Aarhus små fyrre kilometer mod sydvest.

Sådan var det også i starten af 1900-tallet, der var en periode af stor betydning for området med feriekolonier og spejderlejre, så byfolket kunne komme ud i ferielandet. På den tid opførtes også et badehotel i Femmøller (1909), nu Femmøller Efterskole, og der blev udstykket grunde til feriehuse i de kystnære områder.