PROJEKTER

MALTFABRIKKEN

Købmand Søren Buchtrup Lundberg begyndte sin virksomhed i 1857, da han lejede nogle lokaler i sin læremester P.J. Ørtings købmandsgård på Adelgade i Ebeltoft. Da Ørting gik fallit i 1861, overtog Lundberg købmandsforretningen. Som i andre købmandsgårde blev der også her fremstillet malt, spiret og ristet byg til ølbrygning. Efterhånden fik maltproduktionen større og større betydning. S.B. Lundbergs Maltfabrik leverede til bryggerier i hele landet og eksporterede også til udlandet. I en periode var det landets næststørste malteri. Fabrikken producerede malt frem til 1997.

Lundbergs Maltfabrik var en af Ebeltofts få industrivirksomheder og har som sådan sat sit præg på byen. Frem til 1970 var der 10-30 mand beskæftiget med maltfremstillingen. Bygninger og anlæg ligger på et bakkedrag ud til kysten. Den højtliggende placering understreger anlæggets monumentale karakter. Selve malteriet er genopført i historicistisk stil efter en brand i 1861. Med sine kamtakkede gavle minder bygningskomplekset nær-mest om en middelalderborg. Hovedbygningen mod Adelgade er opført i 1854 og fredet. Fabrikken er udvidet flere gange, herunder med en jernbetonbygning fra 1947 og en spiresal fra 1962. Hele fabriksanlægget er malet i den samme røde farve, hvilket giver området et ensartet præg. I øjeblikket arbejder en komite på at redde den gamle maltfabrik, og transformere den til et hus for kultur og kreativt erhverv.