BYGNINGER

BLIS arbejder ud fra den tese, at en bygnings bevaringsværdier skal understøtte arbejdet med bevaringen af bygningskulturarven og samtidig skabe rum for udvikling i bygningerne.

Beskyttelse går gennem benyttelse. 

Et godt kendskab til og respekt for værdierne er det bedste grundlag for, at en bygning kan udvikle sig i respekt for et samspil mellem fredningsværdierne, og fortællingen om bygningens historie og fremtiden.

  • Bygningshistorien

Bygningshistorien beskriver bygningens fysiske udviklingshistorie fra opførelsen til i dag, med vægt på centrale ombygninger og tilbygninger. Der kan også være tale om den kulturhistorie, der er tilknyttet bygningen, men som ikke er fysisk til stede. Er en kendt person født eller har boet i bygningen, eller har bygningen været ramme om særlige, historiske hændelser.

  • Miljømæssig værdi

Miljømæssig værdi kan være knyttet til et samlet anlæg, til en gårdsplads, en have, et gadeforløb, en allé, eller et landskab, der ligger i forbindelse med bygningen. Den miljømæssige værdisætning omhandler den kulturmiljø-mæssige helhed, som bygningen indgår i.

  • Kulturhistorisk værdi

De kulturhistoriske værdier er bygningselementer, som kan ses eller opleves fysisk, således at kulturhistorien kan fæstnes til bygningen eller til spor i denne. At en kendt person har boet i en bygning er derfor ikke en kultur-historisk værdi, hvis ikke det kan forankres i bygningen.

  • Arkitektonisk værdi

I arkitektoniske værdisætning arbejdes der overordnet med at vurdere det samlede indtryk frem for udvalgte bygningsmæssige detaljer. Den arkitektoniske værdisætning vil være vidensbaseret, velargumenteret og hold-ningsorienteret og indeholder beskrivelser om bygningens udtryk set i denne kontekst.