BYGNINGER

BYERNE

Stort set alle de købstæder, Danmark havde i 1970, er opstået i middel-alderen, nogle enkelte helt tilbage i vikingetiden. En stor del af det danske bymønster blev således fastlagt allerede for mellem 500 og 1000 år siden, og det viser, at dannelsen af byer i middelalderens Danmark var en betyd-ningsfuld samfundsændring, der satte sig spor langt frem i tid i menneskers måde at leve på, i handelsmønstre, og administrativ inddeling.

Byerne opstod dér, hvor adgangen til transport- og handelsveje var bedst tilgængelig, eller på de steder, hvor placeringen syntes mest central for et større opland. Købstæderne havde ret til at drive handel og finere håndværk, hvad ikke var tilladt uden for byernes grænser. Med købstadsstatussen fik indbyggerne samtidig ret til at handle med bønderne, købe deres råvarer og sælge de færdige håndværksprodukter og varer fra købmændenes handelsvirksomhed til dem.

Efter 800 års byudvikling var det danske bysystem ved middelalderens slutning i 1500- tallet færdigudbygget med det antal købstæder, som handelen mellem land og by økonomisk gav mulighed for. Derefter fulgte ca. 300 år, som man kan kalde den klassiske periode, hvor købstaden som bytype var slået fast, og hvor fortsatte justeringer af købstædernes funktioner fortrinsvis skete på grundlag af allerede givne rammer.

Den moderne by blev skabt i perioden efter 1840, i en proces, der som et resultat af industrialiseringen byttede rundt på rollerne mellem land og by. Hvor byerne hidtil havde været små, og hovedparten af befolkningen havde boet på landet, så kom byerne i den moderne tidsalder til at dominere billedet som hjemsted for størstedelen af befolkningen.

Med kommunalreformen i 1970 forsvandt også endegyldigt de sidste rester af den administrative bydefinition, idet begrebet købstæder i 1970 helt blev afskaffet. Fremover blev alle former for en by blot defineret som en bymæssig bebyggelse, hvis der var mere end 200 indbyggere.

Kilde: Dansk Center for Byhistorie

EBELTOFT

Ebeltoft er en lille uberørt perle, med en velbevaret bykerne. Bygningerne omkring Torvet er opført i tradi-tionel dansk byggeskik, og fremtræder overvejende i 1 etage. I Landsforeningen projekt Gode Byer fik byen 6 ud af 6 stjerner.

EBELTOFT | GODE BYER

HORNSLET

Hornslet er en stationsby på Djursland med 5.457 indbyggere i 2015.Den Gamle Kro i Hornslet er fra 1866 og har igennem generationer været et samlingspunkt for livets store fester og rummer i dag både café, restaurant og flere selskabslokaler.

HORNSLET

KNEBEL

Knebel er en lille by på Djursland med 570 indbyggere, beliggende på den vestlige side af halvøen Mols ved Knebel Vig under Knebel Sogn. Den sydlige bydel der ligger langs med kysten kaldes Knebel Bro med en havn, og Toldbygning.

KNEBEL

KOLIND

Kolind ligger for enden af det tørlagte Kolindsund, hvor Ryom Å og Mårup Å løber ud i den smalle kanal. Byen nævnes første gang i 1416 som "Kollingh" og har givet navn til sundet. Det centrale Kolindsund ligger ned til to meter under havets overflade.

KOLIND

MØRKE

Mørke er en by på Djursland med 1.500 indbyggere  i 2015, beliggende i Mørke Sogn, 20 kilometer fra Aarhus og 3 kilometer fra Rosenholm Slot. Bærer navnet Myrki i middelalderen, et gammelt ord for "mose". 

MØRKE

NIMTOFTE

Byen er mest kendt for at være hjemsted for Danmarks 7. største turistattraktion, forlystelses-parken Djurs Sommerland, der ligger 2 km nordvest for selve byen. Samt Lübker Golf Resort, der befinder sig 2 km nordøst for selve byen.

NIMTOFTE

RØNDE

Byen er beliggende en kilometer nord for Bregnet Kirke og ca. to kilometer nord for Kalø Slotsruin. Mellem slotsruinen og Rønde ligger Hestehave Skov. Umiddelbart syd for bygrænsen begynder Nationalpark Mols Bjerge.

RØNDE

RYOMGAARD

Den gamle del af byen ligger neden for de nordlige randbakker ved starten af Kolindsund. I den sydlige ende af byen ligger Gl. Ryomgård, som er en herregård fra 1600-tallet, men ombygget i årene 1768-70. Øst for byen ligger Vallum Sø.

RYOMGAARD

THORSAGER

Thorsager er en mindre by på Djursland med 1.312 indbyggere, beliggende i Thorsager Sogn, og er specielt kendt for sin kirke, Thorsager RundKirke, der er Jyllands eneste rundkirke. Den stammer fra omkring år 1200.

THORSAGER