VEJLEDNING | BYGGERI I LANDZONE

Norddjurs Kommune har udarbejdet denne vejledning, som hjælp til borgere, der ønsker at bygge i landzone. Hensigten med vejledningen er dels at oplyse borgerne om processen for byggeri i landzone, og dels at sikre at nybyggeri tilpasses landskabet og nærområdet bedst muligt.

Planloven fastslår, at spredt bebyggelse i landzone ønskes begrænset, så det åbne land generelt friholdes for byggeri. Byggeri i landsbyer og på landet har traditionelt været anderledes udformet end byggeri i byerne, og har haft sin egen bygningsstil og måde at placere sig på i landskabet.

Vejledningen viser ikke alle muligheder, men udvalgte eksempler på godt byggeri, som forhåbentlig kan give inspiration til den, der skal bygge i landzonen.