REALDANIA | KULTURARVSUNDERSØGELSE

Denne publikation viser resultaterne af en kulturarvsundersøgelse, som Realdania har fået gennemført i både 2017 og 2020. Formålet med undersøgelsen er dels at skabe indsigt i, hvad kulturarven betyder for danskerne, deres livskvalitet og fællesskaber. Dels at få indblik i, hvordan danskerne bruger kulturarven og hvad de særligt interesserer sig for. Realdania undersøger samtidig om billederne ændrer sig over tid.

Undersøgelsen viser overordnet, at vores kulturarv og bygningskultur er vigtig for rigtig mange danskere. F.eks. mener flertallet, at historiske steder giver dem en bedre forståelse af, hvem de selv er. Flertallet vil også gerne vide mere om kulturarven i deres lokalområde. Og omkring hver tredje dansker mener, at historiske steder har betydning for deres livskvalitet og fællesskab med andre.

Undersøgelsen er gennemført for Realdania af analyseinstituttet YouGov. I 2017 deltog 1.000 danskere i undersøgelsen. I 2020 udvidede man den til i alt 2.000 danskere i alderen 18-74 år.

Realdania håber den viden og indsigt, der gives med undersøgelsen, kan inspirere flere til at beskytte, udfordre og udvikle den danske bygningskultur, så den både i dag og for fremtiden kan skabe værdi for den enkelte såvel som for fællesskabet.