BYERNE

RØNDE

Rønde er en by på det sydlige Djursland med 2.829 indbyggere i 2015. Indtil 2007 var den hovedsæde for Rønde Kommune i Århus Amt.

Byen er beliggende een kilometer nord for Bregnet Kirke og to kilometer nord for Kalø Slotsruin. Mellem slotsruinen og Rønde ligger Hestehave Skov. Umiddelbart syd for bygrænsen begynder Nationalpark Mols Bjerge.

Af uddannelsesmuligheder findes i Rønde en folkeskole, en privatskole, et alment gymnasium med en kostskoleafdeling, et handelsgymnasium samt en kombineret høj- og efterskole.

Næst efter Aarhus og Vejle er Rønde den by i Danmark, hvor man finder den største højdeforskel mellem det laveste og højeste punkt inden for bygrænsen. Da Rønde er væsentligt mindre end de to førstnævnte store byer, forekommer højdeforskellen, som er på 95 meter, visuelt mere tydelig i bybilledet, og byen kaldes derfor i folkemunde for Danmarks eneste bjergby.

Den relativt store niveauforskel skyldes en særlig placering på tværs af to geomorfologiske landskabselementer fra den seneste istid. Rønde er længst mod vest beliggende nede i en tunneldal med et lavpunkt på 5 meter over havet, mens byen mod øst jævnt over en kilometer strækker sig op ad en randmorænebakke med et toppunkt på 100 meter over havet.