SYDDJURS KOMMUNE

ARKITEKTUR- OG BEVARINGSPRIS 2018

Arkitektur- og Bevaringsprisen i Syddjurs uddeles i år for tredje gang. Prisens formål er at inspirere til bosætning, erhvervsudvikling og turisme i området. I et lidt videre perspektiv kan man med tanke på en af Real Danias undersøgelser forudse og forvente, at øget fokus på kvalitet i arkitektur og bygningsbevaring i længden vil bidrage positivt til øget livskvalitet i kommunen.

Der indkom i år 17 kandidater til prisen fra meget forskellige forslagsstillere. Ud over de seks, som komiteen udvalgte som nomineret, blev der peget på fantastiske nybyggede sommerhuse, et smukt nybygget enfamiliehus ved vandet, et fint renoveret forsam-lingshus, en nænsomt og smukt restaureret gammel firelænget gård, et flot ombygget længehus med ny lejligheder, et gennemrenoveret byhus, en gammel mølle, en kro samt genskabelsen af en park.

PRISUDDELING 1. OKTOBER 2018 | ARKITEKTURPRISEN

FRITIDSHUS BLAKSHAVEN 26 EBELTOFT

BYGHERRE : HELLE GRAM OG TORBEN SCØNHERR
ARKITEKT : LOOP ARCHITECTS

FOTOGRAF : MIKAEL BONDE // OBONDO


Fritidshuset, der er ejet af landskabsarkitekt Torben Schønherr og hans kone, Helle Gram, vinder Arkitekturprisen. Fritidshuset er opført som en enkel træbygning med delvist udnyttet tagetage, hvor samspillet med den omgivende naturgrund har været i fokus. Omkring huset er beplantningen holdt som træer, buske og krat med et bearbejdet kig fra husets rum med store glaspartier mod havet. Herfra har man en fin fornemmelse for naturen på naturens egne præmisser, der står i kontrast til den bearbejdede natur i form af græs med enkelte velvalgte skulpturer. Således indrammes horisonten på smukkeste vis og udgør en stor kvalitet i samspillet mellem interiør og eks-teriør. 

PRISUDDELING 1. OKTOBER 2018 | BEVARINGSPRISEN

SOMMERHUS FULGSØVEJ 2 FEMMØLLER

BYGHERRE : THOMAS DANIEL IBSØ OG NATALIE AARBERG
ARKITEKT : EGIL FISCHER OG KURT BIRK NIELSEN
FOTOGRAF : SYDDJURS KOMMUNE

Sommerhuset, der er blevet renoveret og har fået en tilbygning, vinder Be-varingsprisen. Hovedhuset har gennemgået en omfattende restaurering med stor pietetsfølelse. Alt er udført og ført tilbage til, hvordan huset oprindelig blev tænkt og bygget i 1937. Således er eksempelvis skorstenspiben blevet nedtaget og genopført, som den oprindelig så Hovedhuset og anneksbyg-ningen udgør således et fornemt eksempel på, hvordan ejere af gamle Egil Fischer huse kan restaurere, vedligeholde og eventuelt tilføje nye bygninger til deres huse.