BYGNINGER

KIRKERNE

I hele området er der rigtig mange flotte og seværdige kirker. De fleste kirker er bygget i romansk stil, men mange fik efter reformationen tilført kapel eller tårn, hvorved man efterlignede den typiske byggestil fra 1600-tallet.

Bregnet Kirke

Bregnet Kirke ligger utrolig flot midt i landskabet ved Ringelmose Skov. Kirken er opført omkring 1470, og grunden til at den ligger lidt ensomt i dag er, at der lå en landsby omkring den, da den blev bygget. Man regner med, at landsbybeboerne er blevet tvangsflyttet længere ind i landet, til det der blev til byen Rønde.

Kirken fungerer i dag som Røndes Kirke. Der er god grund til at tro, at der har ligget en kirke på stedet i mange år før den nuværende, idet Sct. Tobias Kilde ligger cirka 100 meter fra kirken. Kilden har været besøgt af pilgrimme langvejs fra, og derfor var det nærliggende at have en kirke til at servicere pilgrimmene.

Feldballe Kirke

Feldballe Kirkes historie er tæt forbundet med Møllerup Gods. Kirken blev opført i 1200-tallet formodentlig af Marsk Stig. Personen som har sat de største fingeraftryk på Feldballe Kirke er dog uden tvivl Elisabeth Rosenkrantz, som var meget opsat på at udsmykke den lokale kirke. Hendes påvirkning ses tydeligt ved alterpartiet, hvor man blandt andet kan se hendes initialer ved indgang til alteret.

Præstegården og Kong Hans’ lade

Ved kirken ligger Feldballe Præstegård, som er opført i 1688. Dog erstattede man ved en restaurering i 1920’erne de gamle bygninger med nogle moderne. Bl.a. rev man en lade ned, som i dag ligger på lager i Den Gamle By i Århus. I dag finder man det lokalhistoriske arkiv i avlsbygningerne. Nord for præstegården ligger en bygning, som meget tydelig er ældre end de andre.

Det drejer sig om Kong Hans’ lade. Årsagen til navnet skal findes i et sagn, der fortæller, at Kong Hans overnattede i laden på sine rejser rundt i Danmark. Bygningen er sandsynligvis opført i 1500-tallet, og har sikkert fungeret som gæstehus for præstegården. Kælderen siges enten at have været fangekælder eller opbevaringsrum til kartofler! Alt efter temperament.

Egens Kirke

Egens Kirke er en af de mindste i området omkring Mols Bjerge, ja faktisk er den en af Danmarks mindste. Den har kun 70 siddepladser, og den stammer fra tiden omkring år 1500, og den har tilsyneladende afløst en tidligere kirke, som lå på samme sted.

Der er en historie, der fortæller hvorfor Egens Kirke blev bygget. Det var sådan, at når folk fra området omkring landsbyen Egens skulle i kirke foregik det i Bregnet Kirke. En dag var et par blevet gift og begik sig med gæsterne og gaverne på vej igennem Ringelmose Skov mod Egens.

Undervejs blev de overfaldet af røvere, som på det tidspunkt hærgede skoven, og historien er sågar, at bruden blev voldtaget. Det fik hendes far, som var en velhavende bonde, til at opføre Egens Kirke, således at folkene derfra undgik den farlige tur igennem Ringelmose Skov.

Hyllested Kirke

Hyllested Kirke er især kendt for sine flotte kalkmalerier, som formentlig optræder i enhver bog om kalkmalerier. Motiverne er meget forskellige, meget specielle er de kalkmalerier, som kom frem efter en restaurering i 1965-67. De forestiller skabelseshistorien, uddrivelsen af paradis og Kristus som verdensdommer. Desuden rummer kirken en flot altertavle fra senbarokken og en døbefont med løvefigurer.

KNEBEL