SAMARBEJDSPARTNERE

BEVARINGSRÅDET FOR SYDDJURS KOMMUNE

BLIS er repræsenteret i Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune.

Bevaringsrådet er nedsat af Byrådet med det formål at bevare og styrke de bygnings-mæssige værdier i kommunen. Bevaringsrådet refererer til:

  • Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, når det omhandler høring i konkrete byggesager vedrørende bevaringsværdige bygninger, herunder nedrivning.
     
  • Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, når det omhandler høringssvar i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning.

Bevaringsrådet er rådgivende i sager af principiel karakter vedrørende nybyggeri i kulturmiljøer, ombygning og istandsættelse og nedrivning af bevaringsværdige bygninger, samt sparringspartner i forhold til kommunens overordnede og strategiske bevaringsplan-lægning, herunder udvælgelse og afgrænsning af kulturmiljøer, udpegning og sikring af bevaringsværdige bygninger (SAVE-registrering), samt konkrete om- og tilbygninger eller andre bygningsændringer af bevaringsværdige bygninger af særlig eller principiel karakter, hvor ændringen ikke er i overensstemmelse med den gældende lokalplan.