PUBLIKATION | KEND DIT HUS

BLIS og Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune arbejder med udarbejdelse og publicering af en Publikation om istandsættelse, der uddeles til ejere af Be-varingsværdige ejendomme i Syddjurs Kommune, der er SAVE registeret i kategorien 1-4. 

Publikationen KEND DIT HUS er tænkt som en hjælpende hånd til den enkelte husejer, med henblik på bedre at kunne forstå sit hus og at kunne renovere huset på en måde, der bevarer husets sjæl og sikrer den økonomiske værdi.

Publikationen udgives i august 2020.

Mange ældre huse undergår i disse år små og store forandringer. Det skyldes blandt andet, at stadig nye produkter introduceres på byggemarkedet, samtidig med at strammere energikrav påvirker det eksisterende byggeri, i form af mere energieffektive løsninger med nye vinduer, udvendig isolering, solceller og nye varmesystemer. 

Husejere er aktive medspillere i denne proces, idet de ændrer på egne huse ved at tilføre dem både byggetekniske og energimæssige moderniseringer, som forbedrer komforten i hverdagen. Ideen til en Publikation om istand-sættelse er inspireret af Publikationen Villaer og stuehuse i Svendborg Kom-mune / Opført før 1960, udgivet af Foreningen for By- og Landskabskultur for Sydfyn, og oplægget til en tilsvarende publikation for Syddjurs Kommune tager udgangspunkt i denne publikation, der kan downloades ved at klikke på PUBLIKATION SYDFYN under DOWNLOAD.