LANDSKAB

KYSTERNE OG VANDET

Djursland har hav til 3 sider med tre markant forskellige kystliner. Fælles-nævneren er moderate tidevands-forskelle strøm- og bølgeforhold. Djurs-lands mere end 50 km lange østkyst ud mod Kattegat er domineret af sten-strand. De sydlige kyster på Djursland i Mols-landet er præget af bugter, vige og næs med varierede sand- og stenstrande samt skiftende dybdeforhold ud for stranden. Det er altid muligt at finde en bugt i læ for vindretningen inden for en kort køreafstand.

Djursland har hav til 3 sider med tre markant forskellige kystliner. Fællesnævneren er moderate tidevandsforskelle og strøm- og bølgeforhold. Djurslands mere end 50 km lange østkyst ud mod Kattegat er domineret af stenstrand. De sydlige kyster på Djursland i Mols-landet er præget af bugter, vige og næs med varierede sand- og stenstrande samt skiftende dybdeforhold ud for stranden. Det er altid muligt at finde en bugt i læ for vindretningen inden for en kort køreafstand.