LANDSKAB

SKOVENE

Djursland har tre større skovområder med Skramsø Plantage på 1.400 hektar mod syd. Jagtbart vildt på Djursland omfatter 4 hjortearter, med rådyr som de mindste og mest talrige, og kron-hjorte som de største, der findes i de to nordligste skovområder. Der er findes dådyr og sikahjort I skovene, og hare, ræv grævling og fasan er også almin-delige. Der er udveksling af hjortevildt mellem Djurslands to nordlige skov-områder, Emmedsbo og Løvenholm, hvorimod der mangler nogle skov-passager for at forbinde det sydlige skovområde, Skramsø Plantage, med de nordlige skove. Større rovfugle, såsom rød glente, kongeørn og fiskeørn er også begyndt at vise sig som ynglefugle på Djursland, efter at have været fravæ-rende i mange årtier.

Djursland har tre større skovområder med Skramsø Plantage på 1.400 hektar mod syd som det største skovområde. Jagtbart vildt på Djursland omfatter 4 hjortearter, med rådyr som de mindste og mest talrige, og kronhjorte som de største, der findes i de to nordligste skovområder. Der er findes dådyr og sikahjort I skovene, og hare, ræv grævling og fasan er også almindelige. Der er udveksling af hjortevildt mellem Djurslands to nordlige skovområder, Emmedsbo og Løven-holm, hvorimod der mangler nogle skovpassager for at forbinde det sydlige skovområde, Skramsø Plantage, med de nordlige skove. Større rovfugle, såsom rød glente, kongeørn og fiskeørn er også begyndt at vise sig som ynglefugle på Djursland, efter at have været fraværende i mange årtier.