ARKITEKTUR- OG BEVARINGSPRISEN

PRISUDDELING 3. OKTOBER 2016

Der blev uddelt to priser og begge fik overrakt den smukke plakette i sandstøbt glas, som glaskunstner Micha Karslund, Handrup, har udformet.

Kirstine Bille, udvalgsformand for Plan, udvikling og kultur og formand for komitéen moti-verede og overrakte priserne foran ca. 45 fremmødte gæster på Jagtens Hus, der lagde ramme om arrangementet, som foregik på Arkitekturens Dag, der bliver fejret over hele landet.

 

BEVARINGSPRISEN | GRØNNING 3 EBELTOFT

Bevaringsprisen blev givet til David Earle Robinson og Anne Bloch Jørgensen Robinson for Grønningen 3, 8400 Ebeltoft. Grønningen 3 fik prisen for en smuk og respektfuld restau-rering af en bevaringsværdig bygning på et niveau, som var den fredet.

ARKITEKTURPRISEN | JAGTENS HUS KALØ

Arkitekturprisen blev givet til formand for Jægerforbundet Claus Lind Christensen for Jagtens Hus ved Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde. Jagtens Hus fik prisen for nyt byggeri med stor arkitektonisk værdi, en høj kvalitet i udførelsen og smukt tilpasset det omkringliggen-de landsskab.

Bygherre: Danmarks Jægerforbund
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Arkitekt : Arkitema Architects