VEJLEDNINGER

På denne side kan bygningsejere linke til vejledninger, beskrivelser og teg-ninger i forbindelse med arbejder på fredede og bevaringsværdige ejen-domme. Der er endvidere indlagt link til bevarende lokalplaner, og til relevante myndigheder.