PROJEKTER

KLIMAROBUST KYSTKULTUR | KONKURRENCEFORSLAG

Naturen, kulturen og vandet er de tre bærende søjler i vores udvik- lingsplan for kystlinjen. Ankomsten til Ebeltoft og mødet med vandet skal gøres til en attraktiv og unik helhedsoplevelse for lokale og turister. Vores ambition er, at udviklingsplanen skal tjene som pilotprojekt og sætte Ebeltoft på Danmarkskort som forgangseksempel på, hvordan byudvikling og rekreativ klimasikring kan understøtte hinanden på nye måder. Klimasikringen skal ikke bare gøre byen mere robust overfor klimaforandringer, den skal også skabe lokal stolthed og ejerskabsfornemmelse. Derfor tager vores udviklingsplan udgangspunkt i Ebeltofts eksisterende kvaliteter, den omkringliggende natur og borgernes ønsker og undersøger, hvordan vi kan bruge klimatilpasningen af kysten til at skabe en mere social, smuk og sammenhængende strækning.

Hvis vi tænker klimasikringen sammen med udviklingen af nye attraktio- ner og rekreative faciliteter, vil vi ikke blot skabe anlæg, som Ebeltoft ikke kan leve uden, men som byen og havnen tilmed kan leve af.

På vegne af teamet
Kreativ direktør og medstifter af BOGL
Jens Linnet