SOLCELLER

ANLÆG I DET ÅBNE LAND

By og Land | Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur støtter arbejdet med, at produktionen af vedvarende energi bliver en naturlig og veltilpasset del af fremtidens landskab.

Men det er et faktum, at flere kommuner planlægger mange, og ofte meget store solcelleanlæg. I dag er der allerede flere af disse anlæg, der dækkker op til 200 hektar, og vi kan forvente en betydelig stigning i såvel antallet som i størrelsen.

For at det kan ske på en ordenlig måde, mener By- og Land, at kommunernes arbejde med etablering og konkret placering af solcelleanlæg i det åbne land skal opkvalificeres og understøttet bedre. By og Land ønsker med denne politik, at give input til, hvordan man kan undgå, at solcelleanlæg spolerer det omgivende landskab.


Vi håber at du kan bruge Publikationen, uanset om du er ved at planlægge en solcellepark, skal være nabo til dem, eller blot holder af herlighedsværdierne i dit nærområde.

VIDEO | MØDE 10. MARTS 2021 OM SOLCELLER I DET ÅBNE LAND