BLIS HISTORIE

INITIATIVGRUPPE

Initiativgruppen

Initiativgruppens arbejde blev påbegyndt i januar 2007 ved et møde på Ebeltoft Museum. Der blev i løbet af året afholdt 5 forberedende møder, hvor man drøftede en ide til en forening, der i befolkningen skulle skabe iinteresse for bevaring af kommunens vædifulde byer, bygninger og landskaber, samt at der gennem ændringer og tilføjelser skulle sikres et kvalitetsmæssigt samspil med eksisterende værdier.

Initiativgruppen havde i januar 2007 følgende medlemmer:

  • Hans Grøn
  • Jacob Vedsted
  • Mads Brath
  • Mette Skifter
  • Preben Fisker
  • Ole Bips
  • Jørgen Nyhuus
  • Jørgen Malling
  • Kaj Tipsmark
  • Geert Halberg