BYGNINGER

LANDSBYERNE

Landbyerne er oftest placeret midt i landsbyejerlavet, hvor afgrænsningen følger ejerlavsgrænsen, idet ejerlavet som sådan udgør en funktionel enhed frem til nyeste tid.

Mange af landsbyerne besidder en betydelig fortælleværdi i kraft af vejforløb og bebyggelsesmønster og i kraft af mange fine detaljer i bygninger, vejforløb, stendiger og haver. Man kan gå rundt i byerne  og opleve såvel byen som landskabet på tæt hold. Mange af landsbyerne er bevaringsværdig i den form de har i dag, fordi byens historie træder så tydeligt frem i by- og land-skabsbilledet.

Landsbyerne kan være sårbare over for udbygning uden for det gamle vejnet. På sigt er landsbyerne også sårbare over for funktionstømning af de gamle landbrugsbygninger, der for de flestes vedkommende er utidssvarende og for nogles vedkommende allerede er i kraftigt forfald.

I flere af landsbyerne kan man opleve en næsten intakt række af større firlængede gårde med ladebygninger og portåbninger ud mod gaden og stuehuset placeret længst væk fra gaden.

TVED

Middelalderens Tved var ikke den største by i sognet, hvilket derimod var Dejret, som ligger lidt længere mod vest med et dusin gårde placeret på begge sider af vejen på samme måde som i Tved. 

LANDSBYEN TVED

DEJRET

Dejret ligger højt i et frugtbart og kuperet landskab, midt i sit store ejerlav. Byen fremstår med en usædvanlig tæt og sammenfiltret bebyggelse af store gårde og småhuse.

LANDSBYEN DEJRET

FEMMØLLER

Femmøller ligger i en dyb dalslugt gennemskåret af Mølleå. Det betragtelige fald og den store vandrighed har givet nogle enestående muligheder for mølledrift. 

LANDSBYEN FEMMØLLER

AGRI

Agri er en lille landsby på Mols højt placeret i terrænet. Øst for Agri ligger Mols' højeste bakketop, Agri Bavnehøj, og vest for et tilsvarende udsigtspunkt, Stabelhøje. Den lille sø, som Agri ligger omkring, er Danmarks højest beliggende sø, 97 meter over havet.

LANDSBYEN AGRI

FOTO | TRUSTRUP JERNBANE

Torsdag den 21.oktober 2010 foretog Kaj Tipsmark og Jørgen Wickmann Hansen,  BLIS en fotoregistrering af de tilbageværende stationsbygninger på Trustrup Jern-banen.

FOTO | TRUSTRUP JERNBANE

BALLE

Balle er en hyggelig lille landsby beliggende lige indenfor grænsen mellem Syddjurs- og Norddjurs Kommune på den syddjurske side. Området er typisk landbrugsområde med opdyrkede marker og enge. By-en er beliggende tæt på natur og åløb.

LANDSBYEN BALLE

HYLLESTED

Hyllested nævnes første gang i 1183 som Hildestat. Anlægget af Ebeltoft-Trustrup Jernbane blev besluttet, da den store jernbanelov blev vedtaget i 1894. Allerede ved åbningen den 27. marts 1901 blev der anlagt en station i Hyllested. 

LANDSBYEN HYLLESTED | LOKALPLAN

LIME

Lime er nævnt første gang i skriftlige kilder i 1309. I slutningen af 1700-­tallet, bliver en række gårde blev flyttet ud på udmarken. Endnu er en række af stuehusene bevaret i byen som beboelseshuse. Lemmer forsamlingshus er i øvrigt i dag landets ældste forsamlingshusbygning.

LANDSBYEN LIME