SYDDJURS KOMMUNE

ARKITEKTUR- OG BEVARINGSPRIS 2018

TALE FRA BLIS | EBBE STENDER HANSEN

Kerneopgaverne for BLIS (Bygnings- og Landskabskultur i Syddjurs, en lokalafdeling under landsforeningen By og Land) er, at bevaringsværdige bygningsværker og kulturmiljøer faktisk bliver bevaret, og at ny planlægning og arkitektur i regionen udvikles i samklang med rigdommen af bygningskulturarv og landskabelige værdier i Syddjurs.  Vores løbende arbejde omfatter afgivelse af høringssvar til kommunen i ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger og i videste forstand udvikling af samarbejdet og dialogen med kommunen med hensyn til bevaring af vores fysiske kulturarv. Derudover søger vi at etablere rådgivning rettet mod den enkelte borger, som kan stå overfor tekniske, økonomiske og æstetiske beslutninger omkring ejerskabet af bevaringsværdige bygninger. Vi har ønske om, at der udbredes kendskab til - og respekt for SAVE-systemet. BLIS forsøger også at fungere som samlingspunkt og et vidensmæssigt knudepunkt for beboere i Syddjurs med interesse i - og veneration for regionens rige bygnings- og landskabskultur, og endelig vi vil gerne bidrage til at udvikle vores nationalpark, som jo er unik på den måde, at den omslutter en lang række bygninger, landsbymiljøer og Ebeltoft som den historiske sø-købstad. 

LÆS HELE EBBE STENDER HANSENS TALE

FOTO FRA PRISUDDELING