MALTFABRIKKEN

TRANSFORMATION

Ebeltoft er kendetegnet ved et stærkt kulturengagement, byens glas- og tekstilkunst, den historiske bykerne og naturen med Ebeltoft Vigs dramatiske istidslandskab, der rejser sig fra havet og danner Mols Bjerge. Den ny Maltfabrik skal genopstå dybt forankret i disse allerede etablerede værdier og det nye miljø, som etableres i de afventende industribygninger skal tage udgangspunkt i samt bidrage til Ebeltofts eksisterende styrkepositioner.

Gennem en transformation af fabrikken og dens samlede eksisterende kulturmiljø, herunder de omkring liggende udearealer, der knytter anlægget til byen og vandet, skal der skabes et dynamisk og igangsættende omdrejningspunkt for udviklings-, erhvervs- og kulturorienterede aktiviteter, som vil hidkalde, drage og engagere borgere og besøgende, kreative erhverv og kunstnere, videnbaserede iværksættere og virksomheder, frivillige og professionelle ildsjæle. Omdannelsen skal puste liv i det gamle bevaringsværdige bygningsmiljø og genoplive den energi og intense foretagsomhed, der engang omsluttede og gennemstrømmede det store anlæg. Sammenhænge skal udvikles og eksisterende kvaliteter forstærkes i det fysiske miljø. Arkitekturen skal forstå og reflektere historien og den nye tilføjelse til projektets helhed og nye brug skal udvikle atmosfæren i det bestående og formidle en værdig overgang mellem eksisterende og nyt.