KULTURMINDER

STENKISTER

BLIS ønsker at identificere, registrere og dokumentere alle tilbageværende stenkister i Syddjurs Kommune. 

En stenkiste er typisk bygget for at føre en vej over et mindre vandløb. Stenkisten sikrer dels en sikker og farbar vej over vandløbet og dels at vandet har frit løb og ikke stemmes op. Over større vandløb var det nødvendigt at bygge en egentlig bro. En stenkiste kan i sjældne tilfælde være forsynet med et indmuret fikspunkt og/eller en cirkel om bogstaver indhugget i en stenkvadre. Disse mærker anvendes af kartografer og landinspektører i forbindelse med henholdsvis højdeafsætning og gradmåling.

I Dansk Vejtidsskrift 1-2001 defineres en stenkiste som et firkantet rør, hvori der løber vand under en vej. De mindste stenkister har en dimension på 1x1 alen og de største på 2 x 2 alen. Væggene er udført i groft tilhuggede stenkvadre og dækket er udført af flade 30 cm tykke stenkvadre.