BLIS | BY- OG LANDSKABSKULTUR SYDDJURS

BLIS blev stiftet i november 2007 som en almennyttig forening med ønsket om aktivt og positivt at medvirke til udvikling og bevarelse af vores Bygnings- og Landskabskultur.

BLIS har til formål hos befolkning og myndigheder at skabe interesse og arbejde for bevaring af kommunens værdifulde byer, bygninger og landskaber, og at der gennem ændringer og tilføjelser sikres et kvalitetsmæssigt samspil med eksisterende værdier.

Formålene søges tilgodeset gennem oplysende virksomhed, rådgivning samt dialog med grundejere, planmyndigheder og andre kredse med indflydelse på byers og landskabers udformning. Foreningens bestyrelse kan i særlige situationer yde råd og opbakning til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

BLIS er meget gerne medarrangør af aktiviteter om Bygnings- og Landskabs-kultur i dit lokalområde, hvor vi sammen kan udbrede kendskabet til og potentialet i både den faste kulturarv og kulturlandskabet i Syddjurs Kommune.