PROJEKTER

SYDDJURS KOMMUNE | ARKITEKTUR- OG BEVARINGSPRIS

BLIS har været initiativtager til indstiftelse af Arkitektur- og Bevarings-prisen og har en plads i Komitéen.

Formålet med Syddjurs Kommunes Arkitektur- og bevaringspris er at fremme og påskønne tiltag, der medvirker til at bevare og udnytte værdierne og potentialet inden for bygnings- og landskabskulturen i Kommunen, for derved at skabe størst mulig opmærksomhed om kulturarvens og arkitekturens betydning som rammen om det gode liv indenfor bosætning, erhverv og turisme i en levende og mangfoldig kommune.

Prisen uddeles ved et offentligt arrangement på Arkitekturens dag. Projekterne kan omfatte bevaring af bygninger, kulturmiljøer, kulturhistoriske spor samt nye bygninger, restaurering, ombygning, tilbygning, byrum, bydesign og landskabsanlæg.