PROJEKTER

SYDDJURS KOMMUNE | ARKITEKTUR- OG BEVARINGSPRIS

BLIS har været initiativtager til indstiftelse af Arkitektur- og Bevarings-prisen og har en plads i Komitéen.

Formålet med Syddjurs Kommunes Arkitektur- og bevaringspris er at fremme og påskønne tiltag, der medvirker til at bevare og udnytte værdierne og potentialet inden for bygnings- og landskabskulturen i Kommunen, for derved at skabe størst mulig opmærksomhed om kulturarvens og arkitekturens betydning som ram-men om det gode liv indenfor bosætning, erhverv og turisme i en levende og mangfoldig kommune.

Prisen uddeles en gang årligt ved et offentligt arrangement på Arkitekturens dag, den 1. oktober. Projekterne kan omfatte bevaring af bygninger, kultur-miljøer, kulturhistoriske spor samt nye bygninger, restaurering, ombygning, tilbygning, byrum, bydesign og landskabsanlæg.